fbpx

tel. 795 722 522

tel. 22 8 41 42 43

drukarnia@drukujwpiasecznie.pl

Parametry i właściwości papieru

Najważniejsze cechy, parametry i właściwości papieru

Wszystkie cechy, oraz właściwości fizykochemiczne i technologiczne papieru możemy podzielić na 3 podstawowe grupy:

 • Parametry wymiarowe papieru

 • Drukowność papieru

 • Zadrukowalność papieru

Papier jak wiemy z poprzednich artykułów jest swoistego rodzaju materiałem, dlatego też posiada parametry wymiarowe: gramaturę, grubość, gęstość pozorną (wolumen), przezrocze. Właściwości te w znacznym stopniu zależą od wilgotności, dlatego dla powtarzalności wyników badań znormalizowano warunki pomiarów. Badania powinno przeprowadzać się po wcześniejszym sklimatyzowaniu (przechowywaniu) papieru, przez odpowiedni czas w pomieszczeniu o temperaturze 22 – 24 stopnie C i wilgotności względnej powietrza 48 – 52 %.

Drukowność papieru to zespół cech fizykochemicznych i technologicznych wpływających na jakość odbitki drukarskiej. W uproszczeniu można powiedzieć, że na papierze o dobrej drukowności uzyskamy odbitkę drukarską z dokładnym odtworzeniem elementów drukujących formy drukowej pod względem kształtu, umiejscowienia, pokrycia farbą i pożądanej barwie.

Zadrukowalność papieru to zespół właściwości fizykochemicznych i technologicznych papieru wpływający na przebieg procesu drukowania przy pełnej prędkości maszyny drukującej. Głównie zależy od właściwości wytrzymałościowych papieru. (więcej…)

Historia powstania papieru

Historia powstania papieru

Dziś będzie duża dawka wiedzy, podana bardzo zwięźle i treściwie, wycięty kawałek historii dotyczący produkcji papieru.

 • 2700 p.n.e. prawdopodobnie najstarsze znalezisko z zapisanym pergaminem
 • 180-50 p.n.e. znaleziska w Chinach, które dokumentują użycie papieru
 • 150 n.e. chiński minister opisał produkcję papieru
 • 610 Japonia buduje papiernię
 • 751 Arabowie zdobywają zdobywają wiedzę na temat produkcji papieru
 • 794 W stolicy obecnego Iranu buduje się młyn papierniczy
 • 1109 zachowany najstarszy dokument papierowy (archiwum w Palermo)
 • 1110 technologia wytwarzania papieru dociera do południowej Europy (Maroko)
 • 1144 Budowa pierwszego młyna papierniczego w Hiszpanii
 • 1268 Włosi rozpoczynają produkcję papieru
 • 1270 Po raz pierwszy Francuzi używają do produkcji papieru lnu i konopi
 • 1282 Powstanie znaku wodnego (więcej…)

Papier

Papier jako podłoże drukowe

W poligrafii stosuje się różne podłoża drukowe, są to między innymi papier, folie, materiały samoprzylepne, tektury faliste, tworzywa sztuczne, ceramika. Obecnie najczęściej stosowanym podłożem jest papier.

Czym w ogóle jest papier?

Papier to pojęcie bardzo szerokie, a ilość gatunków papieru jest dosłownie nieograniczona. Papier to mieszanina masy celulozowej, wypełniaczy, wody oraz środków chemicznych, łączonych wg pewnych receptur, indywidualnych dla konkretnych gatunków.

Włókna celulozowe w papierze

Włókna celulozowe w papierze

Papier to produkt przemysłowy o strukturze włóknistej, utworzonej przez celulozę z drewna lub innych materiałów roślinnych, uzupełniony o dodatki masowe, zmniejszające przezroczystość papieru, barwniki, nadające pożądaną barwę, kleje i wypełniacze, które mają na celu zwiększyć wytrzymałość mechaniczną, i wszystkie razem polepszyć właściwości drukowe. Substancje te wypełniają „puste przestrzenie” pomiędzy włóknami celulozy, wytwarzając jednocześnie gładką powierzchnię.

(więcej…)

Druk, techniki druku i podział technik druku

Druk, techniki druku i podział technik druku

Czym jest druk?

Druk wg definicji to przenoszenie farby na podłoże drukowe za pomocą formy drukowej, w celu powielenia obrazu reprodukowanego.

W dzisiejszych czasach przy bardzo błyskawicznym rozwoju cyfrowych technologii druku (jedną z technik cyfrowych jest nanoszenie tuszu na papier metodą natryskową, bez udziału form drukowych) definicję tą można uznać za nieaktualną. Czym jest wobec tego druk? Ogólnie mówiąc druk to proces powielania oryginału, na podłożu drukowym przy pomocy farb drukarskich, tuszy i tonerów. Na podstawie tej definicji, możemy wywnioskować, że techniki druku możemy podzielić na dwie rodziny, tj. techniki analogowe (tradycyjne, z udziałem form drukowych), oraz cyfrowe (bez udziału form drukowych):

 1. Tradycyjne techniki druku (z udziałem form drukowych):
  • Typografia
  • Fleksografia
  • Offset
  • Wklęsłodruk (rotograwiura)
  • Sitodruk
  • Techniki kombinowane
 2. Współczesne cyfrowe techniki druku (bez form drukowych):
  • Metody elektrofotograficzne
  • Metody natryskowe (ink jet)
  • Metody termograficzne

Szczegółowy opis technik druku to materiał na inny artykuł, a nawet kilka innych artykułów, chciałbym jednak żebyś wiedział jak rozróżnić poszczególne techniki druku od siebie, i postaram się to teraz wyjaśnić. (więcej…)

Poligrafia, co to jest?

Poligrafia, co to jest?

Często w swojej pracy spotykam się z klientami, którzy chcieliby zamówić druk książki, czasopisma, broszury, ulotki czy wizytówki. Jak się później okazuje, ludzie Ci często nie mają pojęcia od czego zacząć, lub ich wyobrażenie o druku, który chcą zamówić nie może zostać zrealizowane, gdyż współczesna technologia jeszcze nie jest na tyle rozwinięta. Dlatego postanowiłem stworzyć tego bloga i przybliżyć wszystkim trochę świat poligrafii.

Czym w ogóle jest poligrafia? (więcej…)