fbpx

tel. 795 722 522

tel. 22 8 41 42 43

drukarnia@drukujwpiasecznie.pl

Papier jako podłoże drukowe

W poligrafii stosuje się różne podłoża drukowe, są to między innymi papier, folie, materiały samoprzylepne, tektury faliste, tworzywa sztuczne, ceramika. Obecnie najczęściej stosowanym podłożem jest papier.

Czym w ogóle jest papier?

Papier to pojęcie bardzo szerokie, a ilość gatunków papieru jest dosłownie nieograniczona. Papier to mieszanina masy celulozowej, wypełniaczy, wody oraz środków chemicznych, łączonych wg pewnych receptur, indywidualnych dla konkretnych gatunków.

Włókna celulozowe w papierze

Włókna celulozowe w papierze

Papier to produkt przemysłowy o strukturze włóknistej, utworzonej przez celulozę z drewna lub innych materiałów roślinnych, uzupełniony o dodatki masowe, zmniejszające przezroczystość papieru, barwniki, nadające pożądaną barwę, kleje i wypełniacze, które mają na celu zwiększyć wytrzymałość mechaniczną, i wszystkie razem polepszyć właściwości drukowe. Substancje te wypełniają „puste przestrzenie” pomiędzy włóknami celulozy, wytwarzając jednocześnie gładką powierzchnię.

Czy papier otrzymuje się z drzew? W dużym uproszczeniu tak. Papier uzyskuje się z włókien celulozowych pozyskiwanych z bawełny, traw, lnu, ale w głównej mierze z drzew. Masę celulozową otrzymuje się dwoma metodami. Pierwsza z nich to metoda mechaniczna, polegająca na mieleniu drewna w ścierakach lub młynie, aż do uzyskania włókien celulozowych. W tej metodzie wykorzystuje się około 90-95% objętości drzewa. Papiery uzyskane z masy celulozowej uzyskanej metodą mechaniczną określa się mianem papierów drzewnych, ponieważ nadal  w tej masie występują wszystkie substancje drzewne. Drugą metodą pozyskiwania masy celulozowej jest metoda chemiczna. W metodzie tej, włókna celulozowe oddzielane są od innych składników zawartych w pniu drzewa przez zmielenie drewna na zrębki, a następnie przez trawienie zrębków za pomocą środków chemicznych. W metodzie tej wykorzystuje się włókna celulozowe pochodzące z drewna, które stanowią jedynie 50-55% objętości drzewa. Papiery uzyskane z masy chemicznej określa się jako papiery bezdrzewne. Na tej podstawie papiery możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • Papiery drzewne

  • Papiery bezdrzewne

Nas jednak jako klientów drukarni, częściej będzie interesowało to czy papier jest papierem powlekanym, czy papierem niepowlekanym. Papiery niepowlekane są to papiery, których powierzchnia nie została pokryta warstwą pigmentowo – klejową, natomiast papiery powlekane, to papiery pokryte warstwą pigmentowo – klejową. Mieszanka powlekająca składa się z pigmentów 80-85%, substancji wiążących 15-20%, oraz substancji plastyfikujących 1 – 3%. Warstwa powlekająca poprawia gładkość i nieprzezroczystość papieru. Papier może być powlekany jedno, dwu, lub trzy krotnie, z jednej lub dwóch stron. Warstwa powlekająca może mieć wykończenie matowe, lub błyszczące. W związku z powyższym, mamy drugi podział papierów na papiery:

  • Powlekane (nazywane również kredą matową lub kredą błyszczącą)

  • Papiery niepowlekane (nazywane papierem offsetowym)

Istnieją bardziej szczegółowe podziały papierów, na papiery ozdobne, czy papiery wolumenowe, stosowane w produkcji książek, podział ten zostanie poruszony w artykule dotyczącym papierów dla wydawców.

Polub i udostępnij

1 Komentarz

Parametry i właściwości papieru | Drukarnia Piaseczno, Drukarnia offsetowa, drukarnia cyfrowa · 15 kwietnia, 2016 o 12:19

[…] Papier jak wiemy z poprzednich artykułów jest swoistego rodzaju materiałem, dlatego też posiada parametry wymiarowe: gramaturę, grubość, gęstość pozorną (wolumen), przezrocze. Właściwości te w znacznym stopniu zależą od wilgotności, dlatego dla powtarzalności wyników badań znormalizowano warunki pomiarów. Badania powinno przeprowadzać się po wcześniejszym sklimatyzowaniu (przechowywaniu) papieru, przez odpowiedni czas w pomieszczeniu o temperaturze 22 – 24 stopnie C i wilgotności względnej powietrza 48 – 52 %. […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.