Przygotowanie plików

Jak przygotować pliki do druku

Nasza drukarnia drukuje z plików dostarczonych przez Klientów. Na specjalne życzenie Klienta możemy przygotować profesjonalny projekt. Jest to usługa dodatkowa. W przypadku kiedy musimy sami przygotować plik do produkcji, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku, które wynikają z niepoprawnego przygotowania przez Klienta pliku do druku, a także za błędy merytoryczne w projekcie tj. literówki, błędy ortograficzne etc.

WAŻNE:

Przesłany plik do drukarni nie powinien mieć osadzonych żadnych profili kolorystycznych.

W pliku przed wysłaniem do drukarni należy sprawdzić:

Czy nie wyświetlają się jakieś specjalne elementy, których nie było w projekcie, jak również czy nie zniknęły elementy istotne. Czy rozdzielczość pliku jest prawidłowa, tzn. czy przy powiększeniu do około 250% obraz jest czytelny.

Poniżej przedstawiamy skrócony przewodnik, który ułatwi Państwu przygotowanie pliku do produkcji:

W jakim formacie dostarczyć pliki do druku?

Plik do druku należy przygotować w profesjonalnym programie graficznym.

Zapisując plik PDF należy ustawić wysoką rozdzielczość (zalecana to 300dpi), wyjątki stanowią większe grafiki (plakaty, banery etc. gdzie możemy plik zapisać z rozdzielczością niższą 200dpi), jeżeli posiadają Państwo wątpliwości jaką dobrać rozdzielczość do produkcji proszę skontaktować się z naszym biurem.

W szczególnych wypadkach dopuszczalne jest wysłanie spłaszczonych map bitowych.

Pliki przygotowane w pakiecie programów biurowych, np. Word, Excel, oraz PDFy z nich przygotowane z punktu widzenia technicznego nie nadają się do produkcji. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku, z tak przygotowanych plików PDF. Pliki te mogą posłużyć za wzór do przygotowania profesjonalnego projektu graficznego.

Ustawienia dokumentu

Podczas przygotowywania pliku do produkcji należy pamiętać o kilku bardzo istotnych szczegółach.

Format

Przy projektowaniu pliku do druku na samym początku musimy określić jaki rozmiar/format docelowy będzie mieć nasz wydruk. Jest to tzw. format netto. Format z reguły określa się w mm, np. 148x210mm. Drugi wymiar, w tym przypadku 210mm, jest to wymiar pionowy naszego wydruku.

Poza formatem netto wyróżniamy jeszcze dwa. Format brutto, jest to format netto powiększony o spady. Spady należy zastosować wówczas, gdy grafiki w naszym projekcie dochodzą do krawędzi publikacji. Oznacza to, że elementy te (zdjęcia, tła etc.)muszą wystawać poza linię cięcia, która wyznacza format netto. Spady z reguły ustawia się na 2 lub 3mm. Trzeci ważny wymiar, to format netto pomniejszony o wewnętrzne marginesy. Wewnętrzny margines to odległość w jakiej muszą się znajdować ważne elementy (loga, texty, znaki firmowe etc.)w naszym projekcie od linii cięcia. Przyjmuje się, że minimalne marginesy powinny mieć 3mm. Marginesy wewnętrzne stosuje się z dwóch powodów, pierwszy w celu uchronienia elementów istotnych przed przypadkowym odcięciem, i drugi w celu nadania estetycznego wyglądu wydrukom.

Poniżej graficzna reprezentacja prawidłowego wymiarowania projektu.

przygotowanie plików

Przestrzeń kolorystyczna

Świat postrzegamy w barwach dzięki dwóm zjawiskom mieszania barw. Pierwsze to sumowanie wiązek światła (mieszanie addytywne). Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, w przypadku gdy światło jest emitowane np. z monitora. Mówimy tu o syntezie trzech barw RGB (czerwona, zielona i niebieska, gdy zsumujemy wszystkie wiązki otrzymamy światło białe). Drugie zjawisko to odejmowanie wiązek światła (mieszanie subtraktywne) zachodzi poprzez pochłanianie światła przez powierzchnię. W tym przypadku światłem wyjściowym jest światło białe, z którego odejmowane są wiązki światła. Metodę tę wykorzystuje się m.in. w druku. Farba drukarska pokrywając papier tworzy filtr, a niepochłonięte długości fal świetlnych docierają do oka wywołując wrażenia określonej barwy.

Należy o tych zjawiskach pamiętać przy tworzeniu projektów graficznych. Pliki przygotowywane na monitorze widzimy w przestrzeni barw RGB, natomiast do druku wykorzystywane są farby procesowe CMYK. W związku z tym, przed wysłaniem pliku do drukarni, należy zmienić przestrzeń mieszania barw w projekcie graficznym na CMYK.

Istnieje możliwość drukowania farbami dodatkowymi z palety PANTONE. Kolorów dodatkowych należy używać świadomie, ponieważ nie każdą techniką druku możemy je reprodukować. Kolory dodatkowe wpływają na koszt produkcji. Jeżeli masz wątpliwości, jakich kolorów użyć w swoim projekcie skontaktuj się z naszym biurem.

Teksty i zdjęcia

Teksty w naszych projektach graficznych powinny składać się z jednego koloru, np. czarnego. Jeżeli zastosujemy kilka składowych w teksie, w wyniku braku pasowania w druku, (idealnego nachodzenia na siebie składowych) możemy na wydruku uzyskać teksty rozmyte, nieostre, a w skrajnych przypadkach z kolorowymi ramkami.

Pracując z tekstami przy zapisywaniu pliku PDF należy pamiętać o osadzeniu fontów/czcionek w pliku, lub o zamianie tekstów na krzywe (wektory) przed zapisaniem pliku, jeszcze w fazie projektowej.

Zdjęcia w naszym projekcie powinny mieć rozdzielczość 300dpi, w przeciwnym wypadku, jeżeli rozdzielczości zdjęć będą mniejsze, na wydruku mogą pojawić się piksele (kwadraciki).